O firmie
Firma SOFT-PONT powstała w styczniu 2007 r. jako firma projektowo - wykonawcza. Od początku działalności firma wyspecjalizowała się w zakresie projektowania obiektów mostowych oraz nadzorowania robót budowlanych. Jednocześnie rozszerzona została działalność na nowe segmenty rynku tj. o wykonawstwo robót budowlanych.
 
 
W  okresie  swojej  działalności  firma zaprojektowała  wiele  znaczących  obiektów  inżynierskich  takich jak: mosty i wiadukty, kładki dla pieszych, przepusty, mury oporowe oraz ekrany akustyczne i inne wyposażenie, jak również hale przemysłowe na terenie całego kraju.
 
Celem naszej firmy jest ciągłe poszerzanie zakresu i zasięgu działania oraz podnoszenie poziomu jakości oferowanych usług celem pełnego usatysfakcjonowania Klientów i zapewnienia poprawy efektywności gospodarowania firmy.

Wykonujemy i specjalizujemy się w zakresie projektowania konstrukcji żelbetowych i stalowych w szczególności obiektów mostowych. Zatrudniamy  wykwalifikowaną i oświadczoną  kadrę  inżynierów posiadających uprawnienia  projektowe i wykonawcze. Ich doświadczenie pozwala nam zaproponować Państwu szeroką gamę usług.

OFERTA:

w dziedzinie projektowania: 
 • projektowanie obiektów inżynierskich
 • projektowanie budowli hydrotechnicznych
 • rojektowanie budynków przemysłowych
 • projektowanie budynków użyteczności publicznej
 
w dziedzinie wykonawstwa:
 • montaż konstrukcji stalowych
 • wyburzenia
 • roboty ziemne
 • roboty ogólno budowlane
 
ponadto:
 • nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi
 • doradztwo techniczne
 • zarządzanie nieruchomościami
 • ekspertyzy budowlane
 • opinie techniczne
Firma przy zleceniach na prace projektowe i wykonawcze wykazuje się ogromnym doświadczeniem, głęboką wiedzą inżynierską oraz energiczną i komunikatywną współpracą. Projekty wykonywane są w profesjonalny sposób przy wykorzystaniu najnowszych oprogramowań i innowacyjnych metod obliczeń.


O firmieRealizacjaWybrane realizacjeKontrahenciKadraPracaKontakt